Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

SRIJEDA, 13.svibnja 2020. godine u 20,00 sati.
Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.
(VELIKA OPĆINSKA SALA)

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

-verifikacija zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o pomoći gospodarstvu I stanovnicaima Općine Sikirevci uslijed epidemije koronavirusa -COVID-19.

2. Prijedlog Odluke o visini početne cijene građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci

3. Pitanja, prijedlozi razno

Zbog važnost molimo da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.481-215.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić

 

PRILOZI

23. Poziv na sjednicu

Skip to content