Poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode od MRAZA na području Općine Sikirevci

Na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“broj 16/19) župan Brodsko-posavske županije proglasio je prirodnu nepogodu izazvane MRAZOM na području Općine Sikirevci (Odluka župana KLASA:320-12/20-01/9, URBROJ:2178/1-04-20-1 od 19. svibnja 2020.) na višegodišnjim nasadima (voćnjacima i vinogradima) te povrtlarskim kulturama na otvorenom u razdoblju od 28. i 29. ožujka 2020. te 1. i 2. travnja 2020. godine.

Ovim putem pozivaju se oštećene fizičke i pravne osobe da prijave navedenu štetu do zaključno 26. svibnja 2020. (utorka) do 14.00 sati u Općini Sikirevci , Ljudevita Gaja 4/a , Sikirevci.

Štete prijavljene nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir, sukladno zakonom određenim rokovima za postupanje.

Za prijavu je potrebno ponijeti:

  • osobnu iskaznicu,
  • podatak o OIB-u,
  • kopiju IBAN tekućeg ili žiro računa prijavitelja.

Za štete u poljoprivredi potrebno je dostaviti i kopiju Lista A Zahtjeva za potporu u 2019./2020. godini te Lista B Prijave površina za 2019./2020. godinu.

Prijave se vrše na obrascu propisanom Pravilnikom o registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 65/19), koji se može preuzeti na Internet stranicama Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr te osobno u prostorijama Općine Sikirevci, ul.Ljudevita Gaja br.4/a .

KLASA:361-07/20-01/02
URBROJ: 2178/26-01-20-02
Sikirevci, 19. svibanj 2020.

Predsjednik Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Krunoslav Nikolić

 

PRILOZI

Obrazac_za_prijavu_stete_EN-P

OBAVIJSET ŠTETE OD MRAZA 2020.

Odluka MRAZ

Skip to content