Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 34. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”, br. 3/13) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

PONEDJELJAK, 29. siječnja 2018. godine u 19:00 sati u općinskoj zgradi u ulici Ljudevita Gaja 4/a, Sikirevci

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić

PRILOZI

Poziv na 5. sjednicu OV općine Sikirevci

Prijedlog novog statuta Općine Sikirevci

Obrazloženje izmjena statuta Općine Sikirevci

Prijedlog novog poslovnika Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Sikirevci

Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova

Skip to content