Upute za izradu proračuna i financijskih planova Općine Sikirevci za razdoblje 2020. – 2022. g.

Prema proračunskom kalendaru, Vlada RH je na svojoj 173. sjednici održanoj 01.08.2019. usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje 2020.-2022., a koje su izrađene na temelju Nacionalnog programa reformi 2019. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2022. Sukladno čl. 27 stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), a na temelju Smjernica, Ministarstvo financija sastavlja Upute za izradu proračuna JLP(R)S i dostavlja ih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 15. kolovoza tekuće godine (dobili smo ih 06.09.). Na osnovu tih uputa, a sukladno čl. 27 stavak 2. Zakona o proračunu, Općina Sikirevci izradila je Uputu za izradu proračuna i financijskih planova za razdoblje 2020. – 2022. g.

Upute sadrže:

  • temeljne makroekonomske pokazatelje iz Smjernica,
  • metodologiju izrade prijedloga proračuna JLP(R)S,
  • metodologiju izrade prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika JLP(R)S,
  • planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija (ne odnosi se na našu Općinu),
  • najavu o novoj Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • pripadajuće obrasce.

 

PRILOZI

Upute za izradu proračuna i financijskih planova Općine Sikirevci

Skip to content