Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu izgradnja, uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci

Na temelju članka 24. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” br.14/2017.), te sukladno Prilogu IV. Uputama za prikupljanje ponuda i provedbi postupka jednostavne nabave te Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a “Slavonska Ravnica” za natječaj TO 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020., te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: 23/2019. i temeljem članka 46. Statuta Općine Sikirevci (”Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 1/18), odgovorna osoba Naručitelja, Općinski načelnik, 30. rujna 2019. godine, donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu izgradnja, uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci.

 

PRILOZI

Odluka o početku postupka – LAG natječaj

Poziv na dostavu ponuda AGRONET Sikirevci

Zapisnik o otvranju pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content