Zapisnik sa 8. sjednice vijeća Općine Sikirevci

U privitku se nalazi zapisnik sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sikirevci održane dana 31.05.2022 god. u
prostorijama Općine Sikirevci, općinska vijećnica , sa početkom u sati.

Zapisnik sa 8.sjednice

Skip to content