2. javni natječaj za davanje u zakup poljoprivredno zemljište

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 5/2011) i Zaključka Općinskog vijeća o pokretanju postupka za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine sikirevci od 18. listopada 2017. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci, općinski načelnik Općine Sikirevci dana 31. listopada 2017. godine objavljuje:

2. JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

Predmet zakupa je 8,9333 hektara katastarske čestice 2214 u k.o. Sikirevci po početnoj cijeni zakupa 3.311,57 kn.

— Cijeli tekst natječaja u prilogu ispod. —

 

PRILOZI

2. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci

OBRAZAC__PONUDE JAVNI NATJECAJ 2017.

Skip to content