Zapisnik o otvaranju ponuda

Povjerenstvo za gospodarenjem imovine u vlasništvu Općine Sikirevci u sastavu:

  1. Josip Nikolić, za predsjednik
  2. Ivan Benaković, za člana
  3. Marija Štengl, za člana
  4. Mario Štrljić, za člana
  5. Petar Nakić, za člana

pristupilo je dana 26. listopada 2017. godine sa početkom u 20:00 sati otvaranju prispjelih ponuda po objavljenom javnom natječaju za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci te utvrđuju priloženu dokumentaciju.

PRILOZI

ODLUKE O IZBORU NATJECAJ ZEMLJA 2017526

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA NATJECAJ ZEMLJA 2017525

Skip to content