Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 5/2011) i Zaključka Općinskog vijeća o pokretanju postupka za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci od 18. listopada 2017. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci, općinski načelnik Općine Sikirevci dana 19. listopada 2017. godine objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

Predmet zakupa su čestice u k.o. Sikirevci pod katastarskim brojevima kčbr. 2214, 2215 i 2216, kultura oranica. Poljoprivredno zemljište da je se u zakup na rok od 3 (tri) godine.

 

— Cijeli tekst natječaja u prilogu ispod. —

 

PRILOZI

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta, 19.10.2017.

OBRAZAC__PONUDE JAVNI NATJECAJ 2017.

Skip to content