Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, …

Read more

Skip to content