Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu:
Zakon), načelnik Općine Sikirevci raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci– 1. Izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Posebni uvjeti:
–  sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene ili tehničke struke s najmanje 1 godinom radnog iskustva
Na radno mjesto može biti imenovana i osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 74/10, 125/14, 48/23.)
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka. Na javni natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja. U službu po ovom javnom natječaju prima se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri
mjeseca. Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Više detalja na linku Narodnih novina i u privitku objave.

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=3&ogvrsta=26&godina=2023&broj=137&rpp=10&str=7&qtype=1&pretraga=da

Javni natječaj Sikirevci

Opis poslova i podaci o plaći – pročelnik

Skip to content