Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci

Općinski načelnik općine Sikirevci raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – »Javni natječaj za prijam u službu – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Sikirevci na neodređeno vrijeme« na adresu: Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci, osobno ili preporučenom poštom,
u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” od 04.ožujka 2022. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8333130.html

PRILOZI

Javni natječaj Sikirevci

Opis poslova i podaci o plaći – pročelnik

Skip to content