JAVNI POZIV za prijavu šteta od prirodne nepogode Od mraza za područje Općine Sikirevci

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Sikirevci da prijave štetu. Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Brodsko-posavske županije o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom (KLASA: 320-12/21-01/04, URBROJ: 2178/1-04-02/03-21-1 od 28. svibnja 2021.) za područje općina.

Šteta se, u pravilu, prijavljuje putem e-pošte: opcina.sikirevci@gmail.com, predajom u poštanski sandučić na ulazu u prostorije Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a, Sikirevci ili neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel, zaključno do 07. 06. 2021. godine.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.
Uz Obrazac PN,OBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjeni obrazac Izjave
  • presliku posjedovnog lista ili izvatka iz zemljišnih knjiga za prijavljenu oštećenu imovinu
  • presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete.

Rok za prijavu štete je 07.06.2021. do 15:00 sati.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode od mraza za područje općine Sikirevci.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od 09,00-14,00 sati na telefon: 035/481-215 ili putem e-pošte: opcina.sikirevci@gmail.com

 

PRILOZI

ODLUKA – MRAZ (28.05.2021.)

OBAVIJEST -MRAZ

JAVNI-POZIV-ZA-PRIJAVU-STETE-OD-ELEMENTARNE-NEPOGODE

Obrazac_za_prijavu_stete_EN-P

Skip to content