Odluka o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći redovnim studentima sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2020./2021.

Na osnovi Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane pomoći redovnim studentima 2. i viših godina za akademsku godinu 2020./2021. KLASA:604-02/21 01/1; URBROJ:2178/26-01-21-01 od 10.06.2021. godine i sukladno čl. VI. Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima 2. i viših godina s statusom redovnog studenta s područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2020./2021., općinski načelnik Općine Sikirevci, dana 29. lipnja 2021. donosi:

ODLUKU
dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći
redovnim studentima sa područja Općine Sikirevci
za akademsku godinu 2020./2021. u 2021.godini

Točka I.

Na osnovi prijava na Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima 2. i viših godina sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2020./2021 i prikupljene dokumentacije, pravo na isplatu jednokratne financijske potpore u iznosu od 1.500,00 kuna stekli su sljedeći studenti:

1. MARIN LEKIĆ
2. JOSIPA ŽIVKOVIĆ
3. JOSIPA ŽIVIĆ
4. VINKO IVANDIĆ
5. PAULINA NAKIĆ
6. IZABELA IVEŠIĆ
7. KRISTINA BEGIĆ
8. MIRNA RAKITIĆ
9. MATEA ĐUZEL
10. ANTONIJA RAKITIĆ
11. FABIJAN ŽIVIĆ
12. MARIJA LUČIĆ
13. MATEJ LUČIĆ
14. ZLATKO ĐUZEL
15. LORENA SIKAVICA
16. DORIS SIKAVICA
17. NIKOLA LUČIĆ
18. MATIJA LUČIĆ
19. LUCIJA LUČIĆ
20. VALENTINA NIKOLIĆ
21. JUDITA ŠARČEVIĆ
22. MIHAELA ŽIVIĆ
23. ANA ŽIVIĆ
24. RAFAELA LUŠIĆ
25. VALERIJA RAKITIĆ
26. TOMISLAV DIMŠIĆ
27. MARIN ŽIVKOVIĆ
28. KARLO MARKOVIĆ
29. IVA IVANDIĆ
30. BARBARA KNEZOVIĆ
31. MARTIN LUČIĆ
32. IVAN ŽIVIĆ
33. MIRNA RADOVANOVIĆ
34. FILIP TOMIĆ
35. LUKA ŽIVKOVIĆ
36. KLAUDIJA NIKOLIĆ
37. MATEJ ŠARČEVIĆ
38. IVANA GALOVIĆ
39. IRENA PRANJIĆ
40. JAKOV BLAŽANOVIĆ
41. FILIP LEKIĆ
42. VEDRANA LEKIĆ
43. IVAN ĐUZEL
44. JOSIP GALOVIĆ
45. TIHANA RAVNJAK
46. LEONARDO LUČIĆ

Točka II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 604-02/21-01/ 1
URBROJ: 2178/26-01-21- 03
Sikirevci, 29. lipanj 2021.

Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing.

PRILOZI

ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2021.

Skip to content