Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sikirevci

Ponovna javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 29.05. 2019. do 05.06.2019. godine. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Sikirevci,ul. Ljudevita Gaja br. 4/a., 35224 Sikirevci, svakim radnim danom od 8,00. do 14,00 sati.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Sikirevci 30.05. 2019. god., u 12.30. sati u vijećnici Općine Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja br.4/a., 35224 Sikirevci. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, unijeti u zapisnik na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku Općinskom načelniku Općine Sikirevci preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu: Općina Sikirevci,ul. Ljudevita Gaja br.4/a, 35224 Sikirevci zaključno s danom 05. 06. 2019. godine.

Poziv za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl.ing.

Skip to content