Poziv na dostavu ponuda o provedbi postupka jednostavne nabave – Energetska obnova zgrade – Ambulanta u Jarugama

Naručitelj Općina Sikirevci pokrenula je postupak jednostavne nabave: Energetska obnova zgrade-Ambulanta u Jarugama , ev.br. 28/19 JeN, za koju sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a.
Javnom objavom na službenim internetskim stranicama Općine Sikirevci upućujemo gospodarskim subjektima poziv za dostavu ponuda sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

1. JAVNI NARUČITELJ:
Naziv: OPĆINA SIKIREVCI
Sjedište: Sikirevci, ul.Ljudevita Gaja 4/a,35224 SIKIREVCI
OIB: 58216299647
Tel. / faks: tel.035/481-215 ; fax.035/481-215
Internetska adresa: www.opcina-sikirevci.hr
Adresa e-pošte: opcina.sikirevci@gmail.com
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: : 28/19.

2. PREDMET NABAVE : Energetska obnova zgrade-AMBULANTA U JARUGAMA

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 280.000,00 kuna (bez PDV-a)

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: Kriteriji za odabir ponude su:

  • najniža cijena.
  • U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
  • Ovaj poziv bit će objavljen na web stranici www.opcina-sikirevci.hr , te poslan elektronskim putem slijedećim tvrtkama:
  • Izgradnja Mađarević d.o.o., Oprisavci,OIB:09826615517, Savska ulica 104, ing@izgradnja-madjarevci.hr
  • Zorić građevinski obrt.;OIB:43510466612, Osječka 266a.,Sl.Brod, g.o.zoric@gmail.com
  • Građevinski obrt Čakmazović, OIB:80158589896,Donja Bebrina 107.Ruščica; petar.cakmazovic@gmail.com.

PRILOZI

28-2019 poziv-za-dostavu-ponuda

TROŠKOVNIK BEZ CIJENA

Skip to content