Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.) , sazivam

14. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci,
PONEDJELJAK,04.veljača 2019. godine u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

-verifikacija zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Sikirevci
2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sikirevci
3. Pitanje, prijedlozi, razno

Molimo da se odazovete pozivu,a u slučaju spriječenosti svoj izostavnak opravdate na tel.481-215.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Matić,v.r.

PRILOZI

Poziv na 14. sjednicu

Skip to content