Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za “Izgradnju parkirališta sa oborinskom odvodnjom na parceli društvenog doma u Jarugama”

Na temelju članka 12. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16.) i članka 46 Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 1/18.), te članka 24. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 20/17.)., načelnik Općine Sikirevci donio je ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za “Izgradnju parkirališta sa oborinskom odvodnjom na parceli društvenog doma u Jarugama” JN EV br. 20/19.

PRILOZI

Odluka o odabiru izgradnja parkirališta dom Jaruge

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI EV BR. 20-191137

Skip to content