Poziv za prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br.144/12,121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), a sukladno Odluci Ministarstva pravosuđa i uprave , KLASA:023-01/21-01/289 URBROJ: 514-07-02-01/02-21-06 od 28.svibnja 2021.godine, s a z i v a m prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci za :

UTORAK , 08. lipnja 2021. godine u 18,30 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Sikirevci, Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

D N E V N I R E D
– Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Sikirevci
– utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
– svečana prisega članova Općinskog vijeća

3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Molimo sve izabrane članove Općinskog vijeća da budu nazočni konstituirajućoj sjednici.

Ovlaštena osoba: Gordana Lešić, službenica

 

PRILOZI

Dopis MPU – ovlaštenje za sazivanje konstituirajuće sjednice (1)

OPĆINA SIKIREVCI , Odluka, ovlaštenje za sazivanje Konstituirajuće sjednice O.V. (1)

Poziv na prvu konstituirajuću sjednicu 2021.

Skip to content