Savjetovanje s zainteresiranom javnošću – Prijedlog Plana proračuna Općine Sikirevci za 2022. godinu

Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta proračuna Općine Sikirevci za 2022. godinu, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Sikirevci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Plana proračuna Općine Sikirevci za 2022. godinu, s projekcijom proračuna za 2023. i 2024. godinu.

Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenoga Plana mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Sikirevci, 35224 Sikirevci, Lj.Gaja 4/a , ili putem elektronske pošte: opcina.sikirevci@gmail.com do 29. studenoga 2021. godine do 12,00 sati.

Općinski načelnik

 

PRILOZI

PRIJEDLOG PRORACUN_2022._ 1) (2)

E savjetovanje – obrazac Proračun 2022

Skip to content