Nacrt Statuta Općine Sikirevci

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 144/20, u daljnjem tekstu: Zakon) došlo je do promjena u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Statut Općine Sikirevci se odnose na sljedeće:

  • smanjuje se broj članova Općinskog vijeća sa 11 na 9 članova,
  • ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje nemaju 10.000 stanovnika,
  • u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem
  • uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Kako bi Općina Sikirevci izvršila usklađivanje sa važećim zakonskim propisima vezanim za navedenu problematiku pristupilo se izradi novog Statuta Općine Sikirevci.

Iz gore navedenog se predlaže Općinskom vijeću donošenje novog Statuta Općine Sikirevci.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 06. ožujka 2021. godine dostave svoje komentare na nacrt novog Statuta Općine Sikirevci putem OBRASCA za savjetovanja na e-mail: opcina.sikirevci@gmail.com

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Sikirevci te priloženi uz prijedlog akta o kojem će raspravljati Općinsko vijeće Općine Sikirevci.
Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.
Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg nacrta Statuta Općine Sikirevci.

PRILOZI

OBRAZAC-sudjelovanja-u-savjetovanju-o-nacrtu-IZMJENE-STATUTA-2021

NACRT Statuta Općine Sikirevci 2021.

DOKUMENT-za-internetsko-savjetovanje-o-Nacrtu-Statutarna-odluka-2021

Izvješće o provedenom savjetovanju – STATUT OPĆINE SIKIREVCI

Skip to content