OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem javnog natječaja u Narodnim novinama od 15.11.2023. godine, broj 924 za imenovanje na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci, na radno mjesto – Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica donesena je konačna odluka o odabranom kandidatu. Odlukom o odabiru općinskog načelnika na radno mjesto – Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela izabrana je Andrijana Ravnjak. Sukladno članku 25. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) rješenje o imenovanju dostavit će se kandidatkinji prijavljenoj na natječaj, te ostalim kandidatima. Osobama prijavljenim na javni natječaj, a koji se ne smatraju kandidatima sukladno članku 21. Zakona, ne dostavlja se rješenje o imenovanju.

Sikirevci, 22.12.2023.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Antonija Aračić Radman, mag.iur.

17. Obavijest o izboru kandidata

Skip to content