Rješenje o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

Općinski načelnik Općine Sikirevci na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu Zakon) i članka 47. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/21.) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u upravnoj stvari imenovanja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci na neodređeno vrijeme, donio je Rješenje o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela. 

Tekst rješenja nalazi se u privitku.

Rješenje o imenovanju ANDRIJANA RAVNJAK (1)

Skip to content