OBAVIJEST ZAKUPCIMA O SKLAPANJU UGOVORA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Obavještavaju se svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sikirevci kojima su Ugovori o zakupu i Ugovori o privremenom korištenju istekli, a imaju namjeru predmetno zemljište nastaviti obrađivati i u mirnom su posjedu istog, da mogu podnijeti zahtjeve za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednoga zemljišta na rok do dvije (2) godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Zahtjevi za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta se mogu podnijeti u roku od 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr , odnosno najkasnije do 22.srpnja 2020. godine.

Odredbama članka 57. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18., 115/18. i 98/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev i to s dosadašnjim korisnicima kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i koji su u mirnom posjedu istog.
Odredbama članka 57. stavak 4. Zakona propisano je da se ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sklapa na rok do dvije (2) godine odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili zakupu zajedničkih pašnjaka, odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
a) preslika osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili preslika odgovarajućeg Izvatka iz registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika, udruga ili preslika iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju,
b) preslika isteklog ugovora o zakupu / privremenom korištenju,
c) potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o zakupu / privremenom korištenju i sve obveze s osnova korištenja (zakup, prodaja) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

Sva dokumentacija vezana uz podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta može se predati svaki radni dan od 7,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci, elektroničkim putem na e-mail opcina.sikirevci@gmail.com ili putem pošte na gore navedenu adresu s naznakom “Dokumentacija vezana uz podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sikirevci”.

Za sve upite i nejasnoće možete nas kontaktirati ili na broj telefona 035/481-215 ili na e-mail.opcina.sikirevci@gmail.com svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati.

Molimo sve zainteresirane da u što većoj mjeri koriste gore navedenu adresu elektroničke pošte za komunikaciju i dostavu zahtjeva zbog trenutačne situacije prouzrokovane epidemijom COVID-19.
Također molimo sve one koji će osobno dolaziti u prostorije Općine Sikirevci da se pridržavaju trenutačno propisanih mjera zaštite od strane HZJZ a sve vezano uz epidemiju COVID-19.

Sikirevci; 14.srpanj 2020.god.

Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing.

 

PRILOZI

ZAHTJEV ZA_SKLAPANJE_ILI_PRODULJENJE_UGOVORA-1

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE-1

IZJAVA-1

Skip to content