P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje i intervju

Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., kodni broj: SF.3.4.11.01.0104 od 14. veljače 2024. godine za projekt ZAŽELI „ZA žene – ZA zajednicu“ IV, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno na radno mjesto VIŠEG/E REFERENTA/ICE – VODITELJ/ICA PROJEKTA ZAŽELI „ZA ŽENE – ZA ZAJEDNICU“ IV – 1 izvršitelj/ica, objavljuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje i intervju kandidatima koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete oglasa objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči općine Sikirevci i na službenim mrežnim stranicama Općine Sikirevci dana 09.05.2024.g.

5. Poziv na prethodnu provjeru VODITELJ Zaželi

Skip to content