POZIV – 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.,“Službeni glasnik Općine Sikirevci“br.1/22, 7/23.) i članka 11. stavak 6. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

PONEDJELJAK ,03. LIPANJ 2024. godine u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

-verifikacija izvatka iz zapisnika s 19. održane sjednice Općinskog vijeća
1.Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Leptir“
2. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci
3. Pitanja, prijedlozi i razno
Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Zovko, v.r.

20. Poziv na sjednicu.

Skip to content