Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 5/11) i članka 47. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 11/21. i „Službeni glasnik Općine Sikirevci“1/22), Općinski načelnik Općine Sikirevci dana 18. listopada 2023. godine donosi:

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za davanje u

zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

Članak 1.

Odlukom se osniva Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:
Za predsjednika/cu: 1. Tomislav Zovko
Za članove/ce: 2. Krunoslav Nikolić
3. Miroslav Lukić
4. Ana Knežević
5. Gordana Lešić

Članak 3.

Povjerenstvo će za potrebe Općine Sikirevci provesti postupak javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivredno zemljište i to: čkbr. 2214, 2215 i 2216 sve u k.o. Sikirevci u vlasništvu Općine Sikirevci koji će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Sikirevci, službenim Internet stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

Članak 4.

Povjerenstvo je dužno voditi zapisnik o otvaranju ponuda.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenim stranicama Općine Sikirevci.

Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing.drv.,v.r.

Odluka o imenovanju povjerenstva-natječaj

Skip to content