Javni poziv za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove , poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2021. godini

Temeljem Odluke o objavi Javnog poziva za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove, poticanja razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2021.god. , Klasa: 022-06/21-01/01, Urbroj: 2178/26-01-21-02 od 30. ožujka 2021. godine, općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove , poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2021. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Sikirevci za 2021. godinu namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na poboljšanje demografske slike- ostanak malih obitelji na području općine, povećanju broja smještaja kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području općine Sikirevci , te poticanje razvoja poduzetništva kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, boljeg informiranja u poduzetništvu, za realizaciju poduzetničkih podhvata te podizanje razine poduzetničke kulture na području općine Sikirevci.

 

PRILOZI

1. Javni poziv za dodjelu financijske pomoći 2021

1.-Zahtjev-za-mjera 1

2.-Zahtjev-za-potporu.MJERA 2 docx

3.-Zahtjev-za-potporu.MJERA 3 docx

4.-Zahtjev-za-potporu.MJERA 4 docx

Skip to content