JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI – IZGRADNJA CESTE U ULICI SIKIREVAČKIH BRANITELJA-FAZA II. U SIKIREVCIMA

Javni naručitelj Općina Sikirevci provodi javni poziv za dostavu ponuda s ciljem sklapanja ugovora s ponuditeljem koji je sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru dao najbolje ocijenjenu ponudu.

Procijenjena vrijednost nabave: 341.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: JN -MV-30/2019

CPV oznaka: 45316212-4

PREDMET NABAVE: Radovi na modernizaciji -Izgradnja ceste u ulici Sikirevačkih branitelja-FAZA II. u Sikirevcima na području Općine Sikirevci kako je prikazano u troškovniku (sve u prilogu ovog javnog poziva).

 

PRILOZI

Javni poziv za dostavu ponuda – Izgradnja ceste u ulici Sikirevački branitelja Faza II-2019

Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost

Obrazac Ponude i Izjava

TROŠKOVNIK za ul. sikirevačkih branitelja – FAZA II – BEZ CIJNA –

 

 

Skip to content