JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA ZA NABAVA, UGRADNJA I IZRADA SOFTVERA ZA INFO-TOUCH DISPLAY UREĐAJ ZA PRIJAVU KOMUNALNIH PROBLEMA U NASELJU SIKIREVCI

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 1/18), a sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Sikirevci(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”br. 20/17.) a koji je sukladan Projektu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH primjene koncepta”pametnih gradova i općina”, Općinski načelnik Općine Sikirevci objavljuje:

JAVNI POZIV
NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA ZA
NABAVA, UGRADNJA I IZRADA SOFTVERA ZA INFO-TOUCH DISPLAY UREĐAJ
ZA PRIJAVU KOMUNALNIH PROBLEMA U NASELJU SIKIREVCI

 

Evidencijski broj nabave: 38/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 199.560,00 kuna bez PDV-a

 

Predmet nabave: NABAVA, UGRADNJA I IZRADA SOFTVERA ZA INFO-TOUCH DISPLAY UREĐAJ ZA PRIJAVU KOMUNALNIH PROBLEMA U NASELJU SIKIREVCI sufinanciran u 80% opravdanih troškova iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb i 20%  iz općinskog Proračuna općine Sikirevci za 2020. godinu.

 

PRILOZI

EV-38-20Odluka o početku postupka – INFO-TOUCHodt

Poziv na dostavu ponuda INFO-TOUCH)

38-20 Troškovnik INFO-TOUCH

 

Skip to content