ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za “Radovi na modernizaciji- NISKOGRADNJA VATROGASNI DOM U SIKIREVCIMA- izgradnja parkirališta ispred objekta na području Općine Sikirevci” k.č.br. 1564 k.o.Sikirevci JN- EV br. 19/19.

Na temelju članka 12. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16.) i članka 46. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 1/18.), te članka 24. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 20/17.)., načelnik Općine Sikirevci donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za “Radovi na modernizaciji – niskogradnja Vatrogasni dom u Sikirevcima – izgradnja parkirališta ispred objekta na području Općine Sikirevci”.

 

PRILOZI

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA-izgradnja parkiralište ispred DVD Sikirevci

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

Odluka o odabiru izgradnja parkirališta Vatrogasni dom Sikirevci

 

Skip to content