Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Naručitelj, Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja br. 4/a, Sikirevci, OIB: 58216299647, na temelju članka 46. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik” Brodsko-posavske županije br. 1/18) i članka 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci donosi OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE.

PRILOZI

Obavijest o odabiru E-BAG-3-2018 radovi Vatrogasni Dom

Skip to content