Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave E-BAG 3/18

JAVNI NARUČITELJ Naziv: Općina Sikirevci Sjedište: Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 4/a OIB: 58216299647 Tel./Fax: tel: 035/481-215, fax: 035/481-215 Internetska adresa: …

Read more

Skip to content