Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Sukladno čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijamna radno mjesto Komunalni redar, 1 (jedan) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 07. lipnja 2019. godine obaviti će se pisano testiranje za obavljanje poslova komunalnog redara, u prostoriji vijećnice Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4a/, Sikirevci, s početkom u 11.00 sati.
Smatra se da, kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja, povukao prijavu na natječaj.
Formalne uvjete javnog natjačaja za radno mjesto komunalnog redara ispunjava, a time ujedno ostvaruje i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidat:

1. Marija Stažić, Ljudevita Gaja 106, Sikirevci

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Pisani test sastojati će se od 10 pitanja. Svaki točak odgovor bodovati će se sa 1 bod, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 45 minuta.
Rezultati testiranja objaviti će se dana 07. lipnja 2019. godine na web stranici Općine Sikirevci, te na oglasnoj ploči Općine Sikirevci.
Intervju (razgovor) sa kandidatima koji ostvare više od 50% bodova na pismenom testiranju, obaviti će se u ponedjeljak 10. lipnja 2019. godine u prostorijama Općine Sikirevci s početkom u 09.00 sati.
Ovaj poziv upućen je kandidatima poštom, objavljen na web stranici općine Sikirevci, te na oglasnoj ploči općine Sikirevci.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/1
URBROJ: 2178/26-01-19-6
Sikirevci, 03.06.2019. godine

 

PRILOZI

Poziv kandidata na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

Skip to content