Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Sukladno članku 17. pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Sikirevci (“Službeni vjesnik” Brodsko-posavske županije br. 29/17), naručitelj Općina Sikirevci dana 12. srpnja 2018. godine sastavlja ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

PRILOZI

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – DVD SIKIREVCI

Skip to content