Izvještaj o prikupljenim ponudama i izbor najpovoljnije ponude (Izgradnja pješačke staze ulica Vladimira Nazora, Sikirevci, EV-JN 27/18)

Naručitelj Općina Sikirevci donosi obavijest o odabiru najpovoljnije pomnude za predmet jednostavne nabave: Izgradnja pješačke staze ul. Vladimira Nazora u Sikirevcima.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

“Izgradnja Mađarević” d.o.o., 35212 Garčin, Savska ulica 104, Oprisavci, OIB: 09826615517

Odabrani ponuditelj dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponude od 16. listopada 2018. godine, te je sukladno kriteriju najniže cijene ponudio najpovoljniju ponudu.

PRILOZI

Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponude

Obavijest o odabiru ponude

Skip to content