JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI – radova na Izgradnji parkirališta sa oborinskom odvodnjom na parceli društvenog doma u naselju Jaruge Općina Sikirevci

PREDMET NABAVE: Radovi na modernizaciji – izgradnja okoliša ispred objekta društvenog doma u Jarugama na području Općine Sikirevci kako je prikazano u troškovniku (sve u prilogu ovog javnog poziva).

PRILOZI

Tehnički opis

Situacija iskolčenja

Situacija odvodnje

Situacija prometne opreme

Ev 2019.Javni-poziv-za-dostavu-ponuda-izgradnja okoliša ispred objekta druđštveni dom Jaruge–2019

Troškovnik niskogradnja M. Dom (bez cijena)

Skip to content