Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave E-BAG 3/18

 1. JAVNI NARUČITELJ
  Naziv: Općina Sikirevci
  Sjedište: Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 4/a
  OIB: 58216299647
  Tel./Fax: tel: 035/481-215, fax: 035/481-215
  Internetska adresa: www.opcina-sikirevci.hr
  Adresa e-pošte: opcina.sikirevci@gmail.com, opcina.sikirevci@sb.t-com.hr
 2. PREDMET NABAVE: radovi na izgradnji vatrogasnog doma u Sikirevcima – II faza
 3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 320.000,00 kuna (bez PDV-a)

PRILOZI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE E-BAG 3-18869

Tlocrt kata

Tlocrt prizemlja

PONUDBENI LIST E-BAG 3-18870

Troskovnik za ponudu

 

Skip to content