Početak postupka jednostavne javne nabave

Naručitelj, Općina Sikirevci, na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci (”Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 1/18.) i članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Sikirevci ( KLASA: 021-05/17-01/12; UR.BROJ: 2178/26-02-17-1; Sikirevci, 18.listopad 2017.g.) općinski načelnik donosi ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE – Evidencijski broj nabave: E-BAG – 03/18.

PRILOZI

Odluka o pocetku postupka nabave bagatelne vrijednost-VATROGASNI DOM 2018.

Skip to content