Poziv na izgradnju pješačke staze – ul. Vladimira Nazora, Sikirevci (Jednostavna nabava EV-JN 27/18.)

Naručitelj Općina Sikirevci provodi postupak jednostavne nabave te upućuje Poziv na dostavu ponuda:

  • Predmet nabave: Izgradnja pješačke staze ulica Vladimira Nazora u Sikirevcima
  • Evidencijski broj nabave: EV-27/2018
  • Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a: 45213316-1
  • Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 96.000,00 kuna
  • Način izvršenja: ugovor jednokratno
  • Rok izvođenja radova: 30 radnih dana
  • Rok trajanja ugovora: 30 radnih dana
  • Mjesto izvođenja radova: Ulica Vladimira Nazora, Sikirevci
  • Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude

PRILOZI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Troškovnik

Ponudbeni list

Skip to content