JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI – radovi na Energetskoj obnovi zgrade Ambulanta u Sikirevcima

Javni naručitelj Općina Sikirevci provodi javni poziv za dostavu ponuda s ciljem sklapanja ugovora s ponuditeljem koji je sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru dao najbolje ocijenjenu ponudu.

Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: JN 27/2019
CPV oznaka: 45233120-6

PREDMET NABAVE: Radovi na modernizaciji – energetska obnova zgrade Ambulanta u Sikirevcima na području Općine Sikirevci kako je prikazano u troškovniku (sve u prilogu ovog javnog poziva).

 

PRILOZI

Ev 27-2019. Javni poziv za dostavu ponuda energetska obnova zgrade Ambulanta u Sikirevcima 2019

Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti

Obrazac ponude i Izjava

Projekt energetske obnove zgrade – Troškovnik

Projektna dokumentacija

 

Skip to content