Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

Jednokratna financijska pomoć za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora

Općinski načelnik općine Sikirevci donosi ODLUKU o dodjeli jednokratnoj financijskoj pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za djecu koji pohađaju osnovnu školu – školska godina 2020/2021. godinu Donosi se Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći roditeljima za nabavu radnih

Društvene vijesti

Temeljem Javnog poziva, objavljenog 07. srpnja 2020.g. za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (12 mjeseci) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZA žene – ZA zajednicu 2 “ – Općina Sikirevci – Djelatnica za pomoć u kući,

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE STUDENTIMA 2. I VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2019./2020. godinui (KLASA: 604-02/20-01/01;URBROJ.2178/26-01-20-01 od 4.lipnja 2020.godine) Općinski načelnik Općine Sikirevci dana 05.lipnja 2020. godine raspisuje sljedeći: JAVNI POZIV

Javni poziv za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove , poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2020. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Sikirevci za 2020. godinu namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na poboljšanje demografske slike- ostanak malih obitelji na području općine, povećanju broja smještaja kapaciteta

Poljoprivreda i gospodarstvo

Postani popisivač Popisa poljoprivrede 2020.

Prijavi se od 8. lipnja do 15. lipnja 2020. na www.popispoljoprivrede.hr, pristupi edukaciji DZS-a, laptop u ruke i izađi na teren! Popis poljoprivrede 2020. provodi se od 14. rujna do 14. listopada, a sve dodatne info čekaju te na www.popispoljoprivrede.hr.

Javni poziv svim gospodarskim subjektima i nositeljima OPG-a s područja Općine Sikirevci radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u 2020.

Na temelju članka 2. Odluke o pomoći gospodarstvu i stanovnicima Općine Sikirevce uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19 (Općinsko vijeće, “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/20.; KLASA: 302-02/20-01/01; URBROJ: 2178/26-02-20-1, 13.svibnja 2020. godine), općinski načelnik općine Sikirevci o b j a

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content