Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous slide
Next slide
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

ODLUKA O NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/2020.), a  temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci (”Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ br. 11/21), te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Letak za sprječavanje razvoja komaraca u našim okruženjima

OPASNOSTI OD KOMARACA 1. Pojava komaraca otežava normalne životne aktivnosti 2.Pojava komaraca otežava rekrativne aktivnosti (šetanje, vježbanje) 3. Ubodi komaraca izazivaju kožne alergijske reakcije 4. Ubodi komara mogu izazvati sekundarne bakterijske infekcije 5. Ubodi komaraca mogu prenijeti zarazne bolesti Zarazne

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – PROJEKT ZAŽELI IV

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/2020.), a  temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci (”Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ br. 11/21), te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

ODLUKU o odabiru kandidata – javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine  i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom

Obavijest ŠRD Smuđ – narudžbe šarana

ŠRD „SMUĐ“ SIKIREVCI ZAPRIMA NARUDŽBE SVJEŽEG KONZUMNOG ŠARANA. DONACIJA PO KILOGRAMU: 6,00 € RIBA ĆE BITI ISPORUČENA 28.03.2024. NARUDŽBE NA BROJ: 091 442 6476

OBAVIJEST KORISNICIMA POVODOM BLAGDANA USKRSA- odvoz komunalnog otpada

Dana 01.04.2024.god. (Uskrsni ponedjeljak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo) na području općine Sikirevci. Odvoz miješanog komunalnog otpada biti će u utorak 02.04.2024. god. Odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) biti će u ponedjeljak 15.04.2024.

POZIV – 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.,“Službeni glasnik Općine

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU ZAŽELI „ZA žene – ZA zajednicu“ 4 U OPĆINI SIKIREVCI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine  i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom

Nacionalna naknada za starije osobe – informacija

Obavještavamo vas da je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 156/23), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine. Nacionalna naknada za starije osobe

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem natječaja, objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici Općine Sikirevci, od 20.02.2024. godine za imenovanje na određeno vrijeme na radno mjesto –  Viši/a referent/ica – Koordinator/ica projekta Zaželi 4 „ZA žene – ZA zajednicu“ – 1 izvršitelj/ica

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content