Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous slide
Next slide
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

Obavijest o preventivnoj deratizaciji na području općine Sikirevci

Obavještavaju se stanovnici Općine Sikirevci da će tvrtka Eco Energy d.o.o provoditi sustavnu preventivnu deratizacijuna području Općine Sikirevci u periodu od 26.02.2024. do 29.02.2024. Deratizacija će se provoditi sredstvima koja su dozvoljena i propisno registirana za primjenu u Republici Hrvatskoj

POZIV – 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka

Rješenje o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

Općinski načelnik Općine Sikirevci na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu Zakon) i članka 47. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem javnog natječaja u Narodnim novinama od 15.11.2023. godine, broj 924 za imenovanje na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci, na radno mjesto – Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica donesena je konačna odluka o odabranom kandidatu. Odlukom

Nastavljaju se vožnje bibliokombija

Nastavljaju se vožnje bibliokombija na području Općine Sikirevci i u 2024. godini po ustaljenom rasporedu. Raspored je dostupan i na Facebook te Instagram stranici. novi raspored    

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content