Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous slide
Next slide
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

Priopćenje za medije – donesen program potpore za uzgajivače teških svinja i odluka o financijskoj pomoći subjektima za nabavu svinjskih polovica

Vlada Republike Hrvatske je na 267. sjednici održanoj u četvrtak 30. studenog 2023. godine donijela Odluku o donošenju Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge i Odluku o

POZIV-17. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) i članka

Priopćenje za medije – Vlada usvojila dva nova programa potpore sektoru svinjogojstva

Vlada Republike Hrvatske je na 265. sjednici održanoj u četvrtak 23. studenog 2023. godine usvojila još dva programa potpore sektoru svinjogojstva; Program potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge i Program potpore gospodarstvima

Odluka o isplati jednokratne prigodne pomoći-Božićnice iz Proračuna Općine Sikirevci umirovljenicima s prebivališta Općine Sikirevci za 2023. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”11/21) „Službeni glasnik Općine Sikirevci“1/22.), Načelnik Općine Sikirevci dana 08. studenog 2023. godine donio je  Odluku o isplati božićnice umirovljenicima u 2023. godini. Pravo na pomoć/božićnicu ostvaruju umirovljenici s prebivalištem

PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE U OPĆINI SIKIREVCI ZA RAZDOBLJE 2023./2024. GODINE

Ovim Planom rada zimske službe u Općini Sikirevci u sezoni 2023./2024. godine obuhvaća održavanje ulica u općini Sikirevci i naseljima koji pripadaju Općini Sikirevci te nerazvrstanih cesta, u zimskom razdoblju od 15.12.2023. godine do 15.03.2024. godine, a radi sigurnosti odvijanja

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Sikirevci raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog

Javni poziv za zapovjednika VZO Sikirevci

Na temelju članka 15. stavak 1. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika (NN br. 39/21) i članka 26. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19), Predsjedništvo Vatrogasne zajednice općine

POZIV – 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) i članka

O D L U K A O USVAJANJU PROGRAMA MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU SIKIREVCI U 2024. GODINI

Na temelju članka 5. stavka 1. i članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ministar nadležan za

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRM PREDŠKOLE ZA 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Općina Sikirevci objavljuje javni poziv za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE za djecu rođenu od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine. Pozivaju se roditelji predškolske djece na upis u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u

Odluka Vlade o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina. U prilogu

Poziv na otvaranje pristiglih pismenih ponuda po objavljenom javnom natječaju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta (JARIČIŠTE)

Na temelju objavljenog Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Sikirevci-JARIČIŠTE putem prikupljanja pismenih ponuda , pozivam imenovano Povjerenstvo za na provedbu natječaja, dana: – 25.listopada 2023. god. (srijeda) u 12,00 sati da pristupe javnom otvaranju.

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content