Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE STUDENTIMA 2. I VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu  jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2021./2022. godinu i  (KLASA:402-01/22-01/1;URBROJ:2178-26-01-22-01 od 15.06.2022.godine) Općinski načelnik Općine Sikirevci  dana 17.06.2022. godine raspisuje sljedeći: JAVNI POZIV ZA DODJELU

Zapisnik sa 8. sjednice vijeća Općine Sikirevci

U privitku se nalazi zapisnik sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sikirevci održane dana 31.05.2022 god. u prostorijama Općine Sikirevci, općinska vijećnica , sa početkom u sati. Zapisnik sa 8.sjednice

Zapošljavanje u Javnim radovima u 2022. godini

Općina Sikirevci objavljuje je oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme u Programu javnih radova u  2022. godini u PROGRAMU JAVNIH RADOVA „Revitalizacija javnih površina-nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Sikirevci“ u kojem se planira zapošljavanje 2 osobe, a

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Sikirevci

OBRAZLOŽENJE PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA Dana 25. prosinca 2021. na snagu je stupio Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021) Sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i

Društvene vijesti

SRETAN USKRS!

SVIM MJEŠTANIM OPĆINE SIKIREVCI SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS ŽELI  OPĆINSKI NAČELNIK, Općinsko vijeće i djelatnici općine

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem javnog natječaja u “Narodnim Novinama” od 04.03.2022. godine, broj 1531 za imenovanje na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci, na radno mjesto – Pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica donesena je konačna odluka o odabranom kandidatu.

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) i članka

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content