Projekt “ZA žene – ZA zajednicu”

Projekt „ZA žene – ZA zajednicu“, (kodni broj: UP.02.1.1.05.0049), prijavljen na Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, (broj poziva: UP.02.1.1.05.), unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u sklopu Europskog socijalnog fonda, provodi Općina Sikirevci u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod.

Posrednička tijela su Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Cilj projekta je:

  • Nezaposlenim ženama omogućiti zapošljavanje u lokalnoj zajednici te unaprijediti njihova znanja i vještine za potrebe tržišta rada te im na taj način dugoročno osigurati veću zapošljivost

Rezultati projekta su:

  • 15 nezaposlenih žena osnaženo kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici
  • 15 žena educirano/osposobljeno za potrebe tržišta rada
  • 100 starijih osoba/osoba u nepovoljnom položaju uključeno u program potpore i podrške za povećanje socijalne uključenosti

Vrijednost projekta je 2.563.301,33 kn, a sufinancira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. prosinca 2017. do 01. travnja 2020. godine.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Skip to content