Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (”NN”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) članka 47. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 11/21.), općinski načelnik Općine Sikirevci  donosi: ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA

LOKALNI IZBORI 2021. – O B A V I J E S T – OVJERA OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURA I PREDAJA PRIJEDLOGA KANDIDACIJSKIH LISTA/KANDIDATURA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA SIKIREVCI OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO Ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidatura za članove predstavničkog tijela općine Sikirevci/načelnika općine Sikirevci, te predaja prijedloga kandidacijskih lista/kandidatura, obavljat će se u zgradi općine Sikirevci, ul.Ljudevita Gaja 4/A, Sikirevci, svakim radnim danom za

Odluke o raspisivanju lokalnih izbora, 2021.

1._Odluka-o-raspisivanju-izbrao-za-clanove-predstavnickih-tijela 2._Odluka-o-raspisivanju-izbora-za-opcinske-nacelnike-gradonacelnike-itd (01) Obvezatne upute L III (05) Obvezatne upute LS I (07) Obvezatne upute LN I   Svi obrasci mogu se preuzeti na stranicama DIP-a.

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Programa zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima „Revitalizacija javnih površina – nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području Općine Sikirevci“ u 2021. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 11/21), i prihvaćanja Programa javnog rada od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Programa zapošljavanja nezaposlenih osoba

Javni poziv za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove , poticanje razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2021. godini

Temeljem Odluke o objavi Javnog poziva za dodjelu jednokratnih kapitalnih financijskih pomoći za poboljšanje demografske obnove, poticanja razvoja gospodarstva i razvoja poduzetničke kulture na području Općine Sikirevci u 2021.god. , Klasa: 022-06/21-01/01, Urbroj: 2178/26-01-21-02 od 30. ožujka 2021. godine, općinski

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content