Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

Odluke Općinskog vijeća sa 1. održane sjednice

Odluka o isplati kap.don.Sikirevčanka d.o.o. Odluke o donošenju 3 IID PPUO SIKIREVCI Odluka-o-visini-osnovice-i-koeficijentima-dužnosnici 1.Odluka-o-naknadama-vijecnicima-i-drugih-osoba-koje-sudjeluju-u-radu-Opcinskog-vijeca-opcine-Sikirevci Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Pregled privitka Obrazloženje Polugodišnje izvršenje proračuna 2021.Obrazloženje.odt Obrazloženje Polugodišnje izvršenje proračuna 2021.Obrazloženje

Poziv na 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)

Pojava lažnih SMS-ova na mobilnim uređajima, obavijest

Poštovani, izvješćujemo vas kako je policija u posljednje vrijeme zaprimila više upita građana koji su na svoje mobilne telefone ovih dana primili SMS poruku u kojoj stoji kako imaju govornu poštu te poveznica na nju. Međutim, iza poveznice se ne skriva govorna

Odluka o sufinanciranju ogrijeva 2021. godine.

U privitku se nalazi odluka o odobravanju financijske pomoći u novcu za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima i samcima sa područja Općine Sikirevci u 2021.god. Odluka-o-sufinanciranju-OGRIJEVA 2021  

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE STUDENTIMA 2. I VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2020/2021. godinu: Za akademsku godinu 2020/2021. u Proračunu Općine Sikirevci osigurana su sredstva kao

Konstituirano Općinsko vijeće Općine Sikirevci

Dana 8. lipnja 2021. godine u prostorijama Općine Sikirevci s početkom u 18,30 sati održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci. Sjednicu je otvorila i vodila do utvrđivanja članova predstavničkog tijela ovlaštena osoba od strane ministra pravosuđa i uprave

Poziv za prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br.144/12,121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), a sukladno Odluci Ministarstva pravosuđa i uprave , KLASA:023-01/21-01/289 URBROJ: 514-07-02-01/02-21-06 od 28.svibnja 2021.godine, s a z i v a m prvu konstituirajuću sjednicu

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content