Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next

Obavijest o obvezi prijave kvadrature za komunalnu naknadu

Općina Sikirevci ovim putem poziva sve obveznike plaćanja komunalne naknade koji su vlasnici i/ili korisnici stambenog prostora i poslovnog prostora na području Općine Sikirevci da dostave podatke (stvarnu kvadraturu stambenog/poslovnog djela) radi obračuna i donošenja rješenja o komunalnoj naknadi. Obveza

Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.) , sazivam 20. sjednicu

Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša

Odvoz glomaznog otpada 18.11.2019

Dana 18.11.2019. godine (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Sikirevci. Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad NE ODVOZI SE.  

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.), predsjednik Općinskog vijeća

Civilna zaštita i sigurnost

Obavijest postaje granične policije Vrpolje i Općine Sikirevci

Zbog povećanog broja teških prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama pozivaju na poštivanje obaveza prometnih sudionika: obaveza upaljenih dnevnih svijetala na motornim vozilima od 1.11. do 31. 3. obaveza vožnje s upaljenim dnevnim svjetlima tijekom cijele godine za vozače mopeda i

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti na području Općine Sikirevci za 2019. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 01/18) i Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, seoskogturizma i demografske revitalizacije na području Općine Sikirevci za 2019. godinu (KLASA:302-01/19-02/1, URBROJ:2178/26-02-19-1 od 15.svibanj 2019. godine), Općinski načelnik Općine Sikirevci,

Poziv na dostavu prijedloga vezano uz izradu i donošenje Proračuna

Pozivaju se mještani Općine Sikirevci, predstavnici i članovi udruga s područja Općine Sikirevci, privatni i javni sektor i ostala zainteresirana javnost da daju svoje prijedloge za investicije, radove, programe i ostale ideje vezano uz izradu i donošenje Proračuna Općine Sikirevci

Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša

Javna tribina na temu održivog gospodarenja otpadom

Ovim vas putem pozivamo na javnu tribinu u sklopu projekta Općine Donji Andrijevci “Vastum separata” – Održivo gospodarenje otpadom. Javna tribina održati će se u zgradi Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4A u ponedjeljak 23. rujna 2019. godine u 13:00 sati.

Obavijest o preventivnoj deratizaciji na području općine Sikirevci

Poštovani, obaviještavamo Vas da će tvrtka Eko Energy d.o.o. provodit sustavnu preventivnu deratizaciju na području općine Sikirevci u periodu od 25.09.2019. do 27.09.2019. Deratizacija će se provoditi sredstvima koja su dozvoljena i propisno registirana za primjenu u Republici Hrvatskoj riješenjem

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content