Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti na području Općine Sikirevci za 2019. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 01/18) i Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, seoskogturizma i demografske revitalizacije na području Općine Sikirevci za 2019. godinu (KLASA:302-01/19-02/1, URBROJ:2178/26-02-19-1 od 15.svibanj 2019. godine), Općinski načelnik Općine Sikirevci,

Poziv na dostavu prijedloga vezano uz izradu i donošenje Proračuna

Pozivaju se mještani Općine Sikirevci, predstavnici i članovi udruga s područja Općine Sikirevci, privatni i javni sektor i ostala zainteresirana javnost da daju svoje prijedloge za investicije, radove, programe i ostale ideje vezano uz izradu i donošenje Proračuna Općine Sikirevci

Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša

Javna tribina na temu održivog gospodarenja otpadom

Ovim vas putem pozivamo na javnu tribinu u sklopu projekta Općine Donji Andrijevci “Vastum separata” – Održivo gospodarenje otpadom. Javna tribina održati će se u zgradi Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4A u ponedjeljak 23. rujna 2019. godine u 13:00 sati.

Obavijest o preventivnoj deratizaciji na području općine Sikirevci

Poštovani, obaviještavamo Vas da će tvrtka Eko Energy d.o.o. provodit sustavnu preventivnu deratizaciju na području općine Sikirevci u periodu od 25.09.2019. do 27.09.2019. Deratizacija će se provoditi sredstvima koja su dozvoljena i propisno registirana za primjenu u Republici Hrvatskoj riješenjem

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za “Radovi na modernizaciji- NISKOGRADNJA VATROGASNI DOM U SIKIREVCIMA- izgradnja parkirališta ispred objekta na području Općine Sikirevci” k.č.br. 1564 k.o.Sikirevci JN- EV br. 19/19.

Na temelju članka 12. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16.) i članka 46. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 1/18.), te članka 24. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 20/17.)., načelnik

Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za djecu koja pohađaju osnovnu školu školska godina 2019/2020. g.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 1/18), a sukladno Proračunu općine Sikirevci, Općinski načelnik općine Sikirevci donosi slijedeću ODLUKU o dodjeli jednokratnoj financijskoj pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za djecu koji

Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.), sazivam 18. sjednicu Općinskog

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content