Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous slide
Next slide
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI

Na temelju članka 97. st.1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) obavještavamo Vas o javnoj raspravi o PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će deset

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) i

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u novi projekt Zaželi

Općina Sikirevci prijavljuje projekt na Poziv iz Programa  „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01. Potrebno je definirati potrebe  stanovnika  naše Općine, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.  Uvjetima natječaja koji

Nastavak vožnji bibliokombija

Nastavljaju se vožnje bibliokombija na području Općine Sikirevci. Raspored je dostupan i na Facebook te Instagram stranici.      

OBAVIJEST- prijava štete izazvane olujnim nevremenom

Nakon proglašenja prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom na području Brodsko-posavske županije i donošenja Odluke župana Danijela Marušića, sve prijave materijalnih šteta na građevinskim i infrastrukturnim objektima, te poljoprivrednim kulturama, naročito višegodišnjim nasadima voćnjaka

Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom 19.07.2023.

Na temelju članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine” br. 16/19) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 15/13 – pročišćeni tekst), župan Brodsko – posavske županije donio je Odluku o

Plaćanje bez naknade u poštanskom uredu Sikirevci

U poštanskom uredu Sikirevci bez naknade mogu se plaćati računi Općine Sikirevci za komunalnu i grobnu naknadu. Povoljni uvjeti plaćanja i za HEP, Croatia osiguranje i posmrtnu pripomoć.   Sikirevci za objavu

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content