Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

Isplata božićnica za umirovljenike s područja Općine Sikirevci

U privitku se nalazi odluka načelnika o isplati božićnice umirovljenicima, javni poziv za podnošenje zahtjeva te obrazac za isti. Mještani općine Sikirevci zahtjev mogu podnijeti od 12. prosinca do 31. prosinca 2022 godine.    Odluka načelnika -o-isplati-božićnice-umirovljenicima-2022 JAVNI POZIV ZA

Plan rada zimske službe

Ovim Planom rada zimske službe u Općini Sikirevci u sezoni 2022./2023. godine obuhvaća održavanje ulica u općini Sikirevci i naseljima koji pripadaju Općini Sikirevci te nerazvrstanih cesta, u zimskom razdoblju od 15.12.2022. godine do 15.03.2023. godine, a radi sigurnosti odvijanja

Odobren projekt e-arhiva

Općini Sikirevci odobren je projekt E-Arhiva u okviru javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga“ u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i

Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za djecu koji pohađaju osnovnu školu školska godina 2022./2023. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije  broj  11/21), a sukladno Proračunu Općine Sikirevci , općinski  načelnik općine Sikirevci donosi   sljedeću:   ODLUKU o dodjeli  jednokratnoj financijskoj pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za

Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci

Na temelju članka 33. stavka 7.Zakona o održivom gospodarenju otpadom(“Narodne Novine”broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19.), članka 31.Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”br.25/21.) i

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka

Pojačane mjere zaštite od požara u sezoni 2022

VATROGASNA ZAJEDNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE          SAVJETI ZA VAŠU SIGURNOST I BRZU      INTERVENCIJU VATROGASNE  POSTROJBE Ø  IMAJTE PRI RUCI SLIJEDEĆE VAŽNE TELEFONSKE BROJEVE (BESPLATNI TELEFONI 24 SATA): VATROGASCI –     193 ŽC 112   NABAVITE PRIRUČNA SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA I

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content