JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU ZAŽELI „ZA žene – ZA zajednicu“ 4 U OPĆINI SIKIREVCI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine  i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021 – 2027., Kodni broj SF.3.4.11.01.0104. od 14. veljače 2024. godine te članka  47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije“ 11/21., “Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br. 1/22, 7/23.) i Privremene sistematizacije radnih mjesta za potrebe projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4 (Službeni glasnik Općine Sikirevci br. 3/24) Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci KLASA: 024-05/24-01/1; URBROJ: 2178-26-03-24-01 od 19.02.2024.g., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU ZAŽELI „ZA žene – ZA zajednicu“ 4 U OPĆINI SIKIREVCI, kodni broj SF.3.4.11.01.0104

 Na radno mjesto:

  1. Radnik/ica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4, 17 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme (34 mjeseca), za vrijeme trajanja projekta, radi obavljanja privremenih poslova (EU projekt Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4). U okviru projekta svaki pružatelj/ica pruža uslugu potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine mjesečno.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Opis poslova:

  1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
  5. mjesečna podjela jednog paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština svakom pripadniku ciljne skupine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju  za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su  neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Svojom prijavom na oglas kandidati daju svoju privolu da se njihovi podaci javno objave na web stranici www.opcina-sikirevci.hr.

Opširnije u dokumentima u privitku.

Javni poziv Zaželi ZA žene – ZA zajednicu 4 OPĆINA SIKIREVCI

Prijava za-zaposljavanje-2024 Zaželi OPĆINA SIKIREVCI

Izjava-osobni-podaci-2024 Zaželi

Opis poslova i podaci o plaći – DJELATNICE- Zaželi

Skip to content