ODLUKU o odabiru kandidata – javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine  i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021 – 2027., kodni broj SF.3.4.11.01.0104. od 14. veljače 2024. godine, provedenog Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4 objavljenog 13.03.2024. godine  te članka  47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije“ 11/21., “Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br. 1/22, 7/23.), a po prijedlogu Povjerenstva za provedbu javnog poziva, načelnik Općine Sikirevci dana 26.03.2024. godine donosi:

ODLUKU

o odabiru kandidata – javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4, SF.3.4.11.01.0104. u OPĆINI SIKIREVCI

Temeljem Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4 u Općini Sikirevci, objavljenog 13. ožujka 2024. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Općine Sikirevci (www.opcina-sikirevci.hr), za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu spomenutog  projekta na radnom mjestu „Radnik/ica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju“, nakon provedenog usmenog razgovora (intervjua) sa prijavljenim kandidatima, a po prijedlogu Povjerenstva za provedbu javnog poziva, prima se 17 kandidata.

Imena odabranih kandidata nalaze se u privitku.

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

Skip to content