OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU ZAŽELI

Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci raspisao je Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (34 mjeseca) na projektu Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ 4, kodni broj 3.4.11.01.0104, na radno mjesto Radnik/ica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Javni poziv objavljen je na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na interent stranici Općine Sikirevci te na oglasnoj ploči Općine Sikirevci dana 13. ožujka 2024. godine. Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva sastalo se dana 21. ožujka 2024. godine kako bi razmotrilo prijave koje su pristigle na Javni poziv te je utvrdilo da kandidati koji su ispunili formalne uvjete Javnog poziva mogu pristupiti intervjuu koji će se održati ožujka 2024. godine (ponedjeljak), prema dolje navedenom rasporedu. Kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim pozivom biti će obaviješteni i telefonskim putem. Kandidati (prema redoslijedu pristiglih prijava). Detaljnije u privitku objave.

Obavijest kandidatima Zaželi

Skip to content