ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – PROJEKT ZAŽELI IV

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/2020.), a  temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci (”Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ br. 11/21), te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (KLASA: 406-04/24-01/1; URBROJ:2178/26-01-24-07, od 15.04.2024. godine) u postupku jednostavne nabave za sklapanje Ugovora o nabavi roba, ev. br. EVJN-56/24, odgovorna osoba Naručitelja, Općinski načelnik, 18. travnja 2024. godine, donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Materijal i sredstva za čišćenje, Projekt „Zaželi IV“, SF.3.4.11.01.0104.

Detaljnije u privitku objave.

11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ZAŽELI IV

Skip to content